Pełnosprawni Technicznie 2021

Pełnosprawni Technicznie 2021

Najważniejszym celem projektu “Pełnosprawni Technicznie” jest podnoszenie kompetencji niepełnosprawnych odbiorców działań Centrum w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w rehabilitacji, rekreacji i poprawie jakości życia. Równocześnie staramy się budować płaszczyznę integrującą osoby sprawne i niepełnosprawne w naszym mieście i regionie.

W 2021 r. zrealizowaliśmy:

  • 4 bloki warsztatowe dla osób niepełnosprawnych (4 x średnio 10 warsztatów). W zajęciach wzięło udział 46 indywidualnych odbiorców w ramach 3 grup, co przełożyło się na 488 uczestników narastająco;
  • sesje VR i AR dla 43 uczestników warsztatów;
  • stworzyliśmy przestrzeń do warsztatów, w której realizujemy zajęcia z druku 3d, elektroniki, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
  • opublikowaliśmy stronę internetową projektu – nasprawnosc.otwartapracownia.org.
    1.  

Warsztaty

Sesje VR i AR

Targi Sprawności